Epäjuristien metsästys

Viestintäyrittäjä Kirsi Pihan mentoroitava on hoitovapaalla oleva hankintajuristi Sanna Kronström, 32, joka haluaa löytää työhön intohimoa.

kirsi&sanna

 

TÄHÄN MENNESSÄ

Kirsi antoi Sannalle ennakkotehtäväksi vastata kymmeneen kysymykseen.
”Mikä työssäni tekee onnelliseksi, mikä tuo merkityksellisyyden tunteen, milloin olen hyvä työssäni ja miksi minulla on juuri tämä tutkinto”, Sanna kertoo.

Vastausten perusteella syntyivät tavoitteet mentoroinnille: Sannan itsetuntemuksen lisääminen ja unelmatyön hahmottaminen.

SEURAAVAKSI

Sanna sai kolme kotitehtävää. Koska hän kipuilee sen kanssa, ettei pidä itseään perinteisenä juristina, Kirsi pyysi häntä etsimään kymmenen epäjuristia.

Tarkoitus on laajentaa käsitystä siitä, mitä kaikkea voi tehdä. Sanna on kiinnostunut yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, joten hän sai tehtäväkseen myös tutkia eduskunnasta löytyviä töitä. Kolmas tehtävä on täyttää itsetuntemusta lisäävä enneagrammi-testi netissä.
”Ihmisellä voi olla yksi piirre, joka on paras ja pahin. Piirteistä pitää ottaa paras irti”, Kirsi kertoo.

OIVALLUKSIA

Sanna: ”Huomasin, että erikoistumiseni julkisiin hankintoihin on ollut enemmän järkivalinta kuin intohimoinen heittäytyminen.”
Kirsi: ”Vähän mietin, osaanko ohjata oikeaan suuntaan. Mutta yritän olla kertomatta omia mielipiteitä ja panen Sannan pohtimaan itse.”

 

Teksti: Tia Nikkinen
Kuva: Fabian Björk

Toimitus suosittelee