Oletko empaattinen? Tutkimusten mukaan empatia voi aiheuttaa stressiä

Tunneälyä pidetään menestystekijänä, mitä tulee ihmissuhteisiin ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Voiko empatialla kuitenkin olla hintansa?

Toisten tunteiden huomioimista ja tunnistamista pidetään yleisesti hyvänä ominaisuutena niin työelämässä kuin muillakin elämän osa-alueilla. Itseasiassa erittäin hyvä tunneäly voi kääntyä itseään vastaan.

Syyskuussa 2016 julkaistussa tutkimuksessa, Frankfurtin kauppatieteellisessä oppilaitoksessa Saksassa, psykologit Myriam Bechtoldt ja Vanessa Schneider kysyivät 166 miespuoliselta yliopisto-opiskelijalta sarjan kysymyksiä, joilla mitattiin tunneälykkyyttä.

Tutkimuksessa opiskelijoiden tunneälyä arvioitiin näyttämällä opiskelijoille kuvia kasvoista. Opiskelijoiden piti tunnistaa, mitä tunnetta kasvojen ilme ilmaisee. Toisessa tutkimuksen vaiheessa tutkittujen piti pitää tutkijoille puhe vakavalla ilmeellä. Tutkijat mittasivat toisessa vaiheessa stressihormoni kortisolin määrää opiskelijoiden syljestä ennen ja jälkeen puheen.

Oppilailla, jotka arvioitiin keskimääräistä tunneälykkäämmiksi, oli stressihormonin määrä korkeampi kokeen aikana, ja stressihormonitaso palasi ennalleen hitaammin kokeen jälkeen. Tulos viittaa siihen, että vahva empatiakyky voi aiheuttaa stressiä.

Vahvistaa aiempia tutkimuksia

Tutkimustulos tukee aiemmin vuonna 2002 saatuja tuloksia, joiden mukaan empatiakykyisimmät ihmiset olisivat alttiimpia tuntemaan masennusta ja toivottomuutta. Vuonna 2013 tehdyissä tutkimuksissa oli päinvastoin todettu, että tunneälyä on mahdollista käyttää oman edun tavoitteluun ja toisten ihmisten manipulointiin.

Lisää tutkimustietoa tarvitaan kuitenkin sen selvittämiseksi, miten tunneäly ja stressi linkittyvät toisiinsa naisilla, eri ikäisillä sekä eri sosioekonomisen taustan omaavilla.

Tunneäly on hyödyllinen ominaisuus – kunhan tunteidenkäsittelytaidot ovat kunnossa. Herkimmät voivat nimittäin syyttää itseään muiden ihmisten surusta tai vihasta. Tämä johtaa herkästi stressiin.

– Sinä et ole vastuussa muiden ihmisten tunteista, muistuttaa psykologi Myriam Bechtodt.

empatia

Lähde: Scientific American

Lue myös:

Erityisherkkä Maritta: ”Voisinpa vaihtaa kolmetoista vuotta elämästäni”

7 tapaa kehittää paineensietokykyä

Liikunta on paras lääke stressiin, mutta mikä on oikea annos?

Teksti
Kuva Fotolia

Toimitus suosittelee

Pin It on Pinterest