5 faktaa temperamenteista työelämässä

Introvertti työkaverisi on analyyttinen ja vakaa, ekstrovertti touhukas ja puhelias. Työkaverisi voi olla myös ambivertti, sekä seurallinen että vetäytyvä.

1. Kirjoitettu DNA:han

Temperamentti, jonka piirteitä ekstroversio ja introversio ovat, on kirjoitettu DNA:han. Sitä ei voi valita.

Introvertti tarvitsee yksityisyyttä ja omaa huonetta. Häneltä et saa spontaaneja kysymyksiä ja vastauksia. Hän ajattelee hitaasti ja analyyttisesti. Hän vaivautuu palavereissa ja ryhmätöissä eikä pyydä apua. Hän saattaa vaikuttaa ylimieliseltä. Hän vierastaa virkistäytymispäiviä ja edustustilaisuuksia.

Ekstrovertti puhuu ja touhuaa. Hän saa energiaa toisista ihmisistä ja kammoaa yksinoloa. Hän innostuu helposti ja toimii fiilispohjalla.

2. Voit olla ambivertti

Ambivertin ekstrovertit ja introvertit piirteet ovat tasavahvoja.

Hän voi seurustella, mutta syventyä työhön yksin. Jossakin seurassa hän sädehtii, jossakin vetäytyy. Hän voi jännittää esiintymistä, mutta on vakuuttava. Hän saa voimaa niin yksinolosta
kuin toisista ihmisistä.

Ambivertti saa etua, jos hän osaa käyttää molempia puoliaan. Huippumyyjät ovat usein ambiverttejä. He osaavat sekä puhua että kuunnella.

3. Outous on stressimerkki

Stressaantunut ihminen alkaa toimia itselleen vastakohtaisesti. Jos sosiaalinen työkaveri alkaa eristäytyä, hän ei voi hyvin. Jos vetäytyvä työkaveri alkaa verkottua ja dominoida puheella, jotain on pielessä.

4. Tunteiden pato murtuu

Introverteillä on taipumus keskittyä kielteisiin tunteisiin, ekstroverteillä myönteisiin. Introvertti patoaa kielteiset tunteensa. Hän saattaa raivostua kerran vuodessa, mutta sitäkin rajummin. Introvertti on myös itsekriittinen; mahdollista palautetta ajatellen
hän on listannut virheensä jo etukäteen.

5. Vakava tuntuu pätevältä

Työhönotossa suositaan nykyään ekstroverttiä esiintyjätyyppiä, koska sosiaalisia taitoja pidetään tärkeinä. Työkulttuurissamme kuitenkin arvostetaan introverttien vakautta ja analyyttisyyttä.
Sitä pidetään syvällisyytenä ja pätevyytenä. Puheliaisuus taas on pinnallisuuden merkki. Ekstrovertit voivat siksi tulla töissä aliarvioiduiksi, introvertit yliarvioiduiksi.

 

 

TEKSTI ANNA-LIISA HÄMÄLÄINEN
KUVA Fotolia

Toimitus suosittelee